BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN DUYENCAR [2022] – TPHCM

Liên hệ

Duyencar cho thuê xe hoa , xe cưới cổ điển các dòng volkswagen con bọ , mustang, datsun, reynault , có xe hoa mui trần , nhiều màu sắc chuyên rước dâu tphcm và đi tỉnh.

DUYÊN CAR

Cho thuê xe - Thuê xe cưới - Thuê xe theo tháng

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN DUYENCAR [2022] – TPHCM

DUYENCAR là 01 dịch vụ cho thuê xe hoa ngày cưới đa dạng và rất nhiều dòng xe đang cung cấp cho thị trường . Một trong những phân khúc xe hoa đặc biệt đó là “ Cho Thuê Xe Hoa Cổ Điển Rước Dâu” ; từ mui cứng đến mui trần Duyencar có tất cả những mẫu xe hoa cổ đặc biệt có giá trị sưu tầm cao và độc nhất , những cái tên như : volkswagen Bọ , Mustang , Kombi , Datsun, Reynault đều xuất hiện trong dịch vụ cho thuê xe cưới của Duyencar.

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN TẠI TPHCM DUYENCAR – [2022].

GIÁ THUÊ XE HOA CỔ RƯỚC DÂU NỘI THÀNH TPHCM
TÊN GIÁ THUÊ XE (ĐỒNG) THỜI GIAN
1. BỌ CỔ VOLKSWAGEN – TRẮNG 2.000.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 200.000 Đ
2. BỌ CỔ VOLKSWAGEN – KEM 2.000.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 200.000 Đ
3. BỌ CỔ VOLKSWAGEN – ĐỎ 2.000.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 200.000 Đ
4. BỌ CỔ VOLKSWAGEN – XANH DƯƠNG 2.000.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 200.000 Đ
5. BỌ CỔ VOLKSWAGEN – NÂU 2.000.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 200.000 Đ
6. BỌ CỔ VOLKSWAGEN – MUI TRẦN – KEM 3.500.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ
 7. BỌ CỔ VOLKSWAGEN – MUI TRẦN – ĐỎ 3.500.000   4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ
 8. MUSTANG MUI TRẦN – KEM 5.000.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 400.000 Đ
9. MUSTANG MUI CỨNG – MÀU CAM 4.500.000 4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 400.000 Đ 
10. MUSTANG MUI CỨNG – MÀU ĐỎ MẬN 4.500.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 400.000 Đ 
 11. DATSUN MUI TRẦN – KEM TRẮNG  5.000.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 400.000 Đ 
12. FIAT MUI TRẦN – MÀU HỒNG  4.500.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ 
13. REYNAULT MUI TRẦN – MÀU XÁM BẠC  4.500.000   4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ 
14. KOMBI 8 CHỖ – MÀU TRẮNG  3.000.000   4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ 
15. KOMBI 8 CHỖ – MÀU XANH DƯƠNG  3.000.000   4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ 
16. KOMBI 8 CHỖ – MÀU NÂU CHOCOLATE  3.000.000   4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ 
17. KOMBI 8 CHỖ – MÀU XANH RÊU  3.000.000   4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ 
18. PEUGEOT 2003 – MÀU KEM 4.000.000  4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ 
19. BỌ CỔ KHÔNG MUI VOLKSWAGEN T1100 – KEM 3.500.000 4 TIẾNG / VƯỢT 1 TIẾNG 300.000 Đ 
   HOTLINE THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN : 090903430 – MR NGỌC

CHI TIẾT CÁC DÒNG XE HOA CỔ ĐIỂN DUYENCAR CHO THUÊ:

bang gia cho thue xe hoa co dien con bo trang duyencar 

1. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN CON BỌ CỔ MÀU [TRẮNG] DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 2.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE VOLKSWAGEN BEETLE – BỌ CỔ ĐIỂN
ĐỜI XE XE CỔ
SỐ CHỖ 5 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH
MÀU TRẮNG
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien con bo kem duyencar

2. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN CON BỌ CỔ MÀU [KEM] DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 2.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE VOLKSWAGEN BEETLE – BỌ CỔ ĐIỂN
ĐỜI XE XE CỔ
SỐ CHỖ 5 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH
MÀU KEM
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien con bo do duyencar

3. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN CON BỌ CỔ MÀU [ĐỎ] DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 2.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE VOLKSWAGEN BEETLE – BỌ CỔ ĐIỂN
ĐỜI XE XE CỔ
SỐ CHỖ 5 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH
MÀU ĐỎ
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien con bo xanh duong duyencar

4. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN CON BỌ CỔ MÀU [XANH DƯƠNG] DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 2.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE VOLKSWAGEN BEETLE – BỌ CỔ ĐIỂN
ĐỜI XE XE CỔ
SỐ CHỖ 5 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH
MÀU XANH DƯƠNG
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien con bo nau duyencar

5. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN CON BỌ CỔ MÀU [NÂU CHOCOLATE] DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 2.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE VOLKSWAGEN BEETLE – BỌ CỔ ĐIỂN
ĐỜI XE XE CỔ
SỐ CHỖ 5 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH
MÀU NÂU CHOCOLATE
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien con bo mui tran kem trang duyencar

6. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN CON BỌ [MUI TRẦN] MÀU TRẮNG – KEM DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 3.500.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE VOLKSWAGEN BEETLE – BỌ CỔ ĐIỂN
ĐỜI XE XE CỔ MUI TRẦN
SỐ CHỖ 5
MÀU TRẮNG – KEM
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien con bo mui tran do duyencar

7. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN CON BỌ [MUI TRẦN] MÀU ĐỎ DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 3.500.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE VOLKSWAGEN BEETLE – BỌ CỔ ĐIỂN
ĐỜI XE XE CỔ MUI TRẦN
SỐ CHỖ 5 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH
MÀU ĐỎ
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien mustang mui tran mau kem duyencar

8. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN MUSTANG [MUI TRẦN] MÀU KEM DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 5.00.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE MUSTANG CONVERTIBLES
ĐỜI XE XE CỔ MUI TRẦN
SỐ CHỖ 5 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH
MÀU TRẮNG – KEM
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien mustang mau cam duyencar

9. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN MUSTANG [MÀU CAM] DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 4.500.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE MUSTANG MUI CỨNG
ĐỜI XE XE CỔ MUI CỨNG
SỐ CHỖ 5 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH
MÀU CAM 
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien mustang mau do man duyencar

10. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN MUSTANG [MÀU ĐỎ MẬN] DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 4.500.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE MUSTANG MUI CỨNG
ĐỜI XE XE CỔ MUI CỨNG
SỐ CHỖ 5 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH
MÀU ĐỎ MẬN
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien datsun mui tran mau kem duyencar

11. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN DATSUN MUI TRẦN MÀU TRẮNG – KEM DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 5.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE DATSUN CONVERIBLE
ĐỜI XE XE CỔ MUI TRẦN
SỐ CHỖ 5
MÀU TRẮNG – KEM
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien mui tran fiat hong duyencar

12. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN FIAT [MUI TRẦN] MÀU HỒNG DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 4.500.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE FIAT CONVERTIBLE
ĐỜI XE XE CỔ MUI TRẦN
SỐ CHỖ 5
MÀU HỒNG
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien reynault mui tran mau xam duyencar

13. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN REYNAULT [MUI TRẦN] MÀU XÁM DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 4.500.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE REYNAULT CONVERTIBLE
ĐỜI XE XE CỔ MUI TRẦN
SỐ CHỖ 4 CHỖ / CÓ MÁY LẠNH 
MÀU XÁM
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien kombi 9 cho mau trang duyencar

14. CHO THUÊ XE HOA- XE HỌ CỔ ĐIỂN KOMBI 8 CHỖ – TRẮNG DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 3.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE KOMBI VOLKSWAGEN
ĐỜI XE XE CỔ 
SỐ CHỖ 8
MÀU TRẮNG
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien kombi 9 cho mau xanh duong duyencar

15. CHO THUÊ XE HOA – XE HỌ CỔ ĐIỂN KOMBI 8 CHỖ – XANH DƯƠNG DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 3.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE KOMBI VOLKSWAGEN
ĐỜI XE XE CỔ 
SỐ CHỖ 8
MÀU XANH DƯƠNG – TRẮNG
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien kombi 9 cho mau kem duyencar

16. CHO THUÊ XE HOA -XE HỌ CỔ ĐIỂN KOMBI 8 CHỖ – MÀU NÂU CHOCOLATE DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 3.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE KOMBI VOLKSWAGEN
ĐỜI XE XE CỔ 
SỐ CHỖ 8
MÀU NÂU CHOCOLATE
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien kombi 9 cho mau xanh reu duyencar

17. CHO THUÊ XE HOA – XE HỌ CỔ ĐIỂN KOMBI 8 CHỖ – XANH RÊU DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 3.000.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE KOMBI VOLKSWAGEN
ĐỜI XE XE CỔ 
SỐ CHỖ 8
MÀU XANH RÊU
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien peugeot203 duyencar

18. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN PEUGEOT 203 – MÀU KEM DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 3.500.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE PEUGEOT
ĐỜI XE XE CỔ
SỐ CHỖ 5
MÀU TRẮNG – KEM
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

bang gia cho thue xe hoa co dien bo khong mui trang kem duyencar

19. CHO THUÊ XE HOA CỔ ĐIỂN CON BỌ KHÔNG MUI T1100 DUYENCAR RƯỚC DÂU NỘI THÀNH
$ GIÁ THUÊ 3.500.000 ĐỒNG / 4 TIẾNG
HIỆU XE VOLKSWAGEN BEETLE – BỌ CỔ ĐIỂN
ĐỜI XE XE CỔ KHÔNG MUI
SỐ CHỖ 5
MÀU TRẮNG – KEM
GIÁ ĐÃ BAO GỒM LÁI XE + HOA LỤA

Một số thông tin về dịch vụ cho thuê xe cổ điển làm xe hoa mà duyencar muốn chia sẻ:

1. Hỏi : Xe  cổ điển có máy lạnh không?
Đáp : Tất cả xe hoa cổ điển mà duyencar cho thuê đều được thiết kế máy lạnh để đảm bảo sự thoải mái cho hành trình rước dâu.
2. Hỏi : xe  hoa mui trần cổ điển có đóng mui lại được khi mưa hay nắng không?
Đáp: ngoài mustang convertible có đóng mở mui bằng điện các mẫu mui trần còn lại đều có thể đóng mở thủ công , và không sợ hư mui do cách thiết kế đóng mở mui giai đoạn này của xe cổ rất đơn giản và dễ thao tác.
3. Hỏi : Xe hoa cổ điển có đi rước dâu tỉnh được không?
Đáp : tất cả mẫu xe hoa cổ điển mà duyencar cho thuê đều có thể vận hành đến mọi tỉnh. Duyencar đã từng rước dâu : Bến Tre , Phan Thiết , Vũng tàu , An Giang , đưa xe ra Phú Quốc chụp hình….
4. Hỏi : tốc độ của xe hoa cổ điển khi chạy cao tốc ?
Đáp : vận tốc xe cổ khi lên cao tốc có thể lên tới 90km/h.

 bang gia cho thue xe hoa co dien duyencar tphcm

  • Địa chỉ: 1129/18 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0909803430
  • Zalo : 0909803430 (Mr.Ngọc)
  • Website: www.duyencar.com
  • Gửi tin nhắn cho Duyên Car tại đây : https://m.me/xehopdongsaigon